THƯ CÔNG TÁC [CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO]

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THPT.

Chương trình “Tiếp bước trường thi” năm 2021 do Báo Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với trường THPT Nguyễn Hiền tổ chức tư vấn trực tiếp cho học sinh: Những thay đổi trong quy chế thi tốt nghiệp THPT và cách thức tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng năm 2021; Định hướng việc chọn ngành, nghề; chọn trường học phù hợp với năng lực và sở thích; Biết được những ngành, nghề sẽ thu hút nhiều nhân lực trong tương lai. (Theo Công văn số 627 /SGDĐT-GDTrH.GDTX ngày 15/3/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo).

Chương trình được thực hiện trực tiếp vào lúc 14giờ 30 đến 16 giờ 30, ngày 20 tháng 3 năm 2021 (thứ bảy) tại trường THPT Nguyễn Hiền. Song song đó là chương trình Truyền hình trực tuyến trên các kênh theo địa chỉ sau: 

- Fanpage: https://www.facebook.com/kenhtuyensinhhuongnghiep

- YouTube:  https://www.youtube.com/kenhtuyensinhhuongnghiep

- Báo Giáo dục Online: https://www.giaoduc.edu.vn

- Trang tin điện tử: https://tuyensinhhuongnghiep.vn

Các trường THPT có thể thông báo địa chỉ trên để học sinh khối 12 vào theo dõi.

Trân trọng!