Trường hướng dẫn các em học sinh phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp và xét tuyển vào đại học, cao đẳng.

Các em lưu ý phần chữ màu đỏ là BẮT BUỘT GHI GIỐNG TRONG PHIẾU, phần chữ màu xanh thì phải ghi theo thông tin của các nhân học sinh.