E-Learning Nhị thức Newton do thầy Trần Thanh Tuấn, giáo viên bộ môn Toán của Trường THPT Ung Văn Khiêm thiết kế.

Các em học sinh bấm vào bìa bài giảng để bắt đầu học tập trực tuyến.