Ngày 31 tháng 3 năm 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố bộ đề tham khảo cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2021, gồm các môn Toán, Ngữ văn, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, và môn Địa lý. Còn lại các môn tiếng Anh và GDCD, Bộ Giáo dục và đào tạo sẽ công bố sau.

1. Môn Toán:              Toán.pdf 

2. Môn Ngữ văn:        Ngữ văn.pdf

3. Môn Vật lý:             Vật lí.pdf

4. Môn Hóa học:        Hóa học.pdf

5. Môn Sinh học:       Sinh học.pdf

6. Môn Lịch sử:          Lịch sử.pdf

7. Môn Địa lý:             Địa lí.pdf