A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đáp án HKI môn GDCD 12, năm học 2020-2021

MÃ ĐỀ 132

  1.B

  2.A

  3.A

  4.A

  5.D

  6.B

  7.B

  8.C

  9.B

10.B

11.D

12.A

13.A

14.D

15.D

16.B

17.C

18.B

19.A

20.C

21.C

22.A

23.C

24.C

25.D

26.D

27.C

28.D

29.D

30.D

31.A

32.A

33.C

34.B

35.A

36.B

37.D

38.C

39.A

40.B

MÃ ĐỀ 209

  1.D

  2.D

  3.B

  4.A

  5.B

  6.B

  7.D

  8.D

  9.D

10.C

11.A

12.A

13.A

14.A

15.D

16.C

17.D

18.A

19.B

20.C

21.B

22.D

23.C

24.B

25.C

26.B

27.A

28.A

29.C

30.A

31.A

32.C

33.D

34.D

35.D

36.D

37.B

38.B

39.B

40.C

MÃ ĐỀ 375

  1.C

  2.A

  3.C

  4.A

  5.D

  6.B

  7.B

  8.D

  9.B

10.B

11.B

12.D

13.A

14.B

15.C

16.C

17.C

18.D

19.B

20.A

21.D

22.C

23.A

24.A

25.A

26.C

27.D

28.C

29.D

30.D

31.B

32.D

33.D

34.D

35.A

36.C

37.B

38.C

39.A

40.A

MÃ ĐỀ 485

  1.D

  2.A

  3.D

  4.B

  5.B

  6.D

  7.D

  8.C

  9.A

10.D

11.B

12.C

13.D

14.A

15.B

16.A

17.C

18.B

19.B

20.A

21.B

22.C

23.A

24.A

25.C

26.D

27.C

28.D

29.C

30.A

31.B

32.D

33.A

34.D

35.D

36.B

37.C

38.A

39.B

40.C

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Liên kết website
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 6
Hôm nay : 123
Hôm qua : 493
Tháng 10 : 10.272
Tháng trước : 9.906
Năm 2021 : 122.113