Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Bích Vân
Họ và tên Nguyễn Thị Bích Vân
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiếng Anh
Học hàm, học vị Đại học
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách