Thông tin chi tiết:
Nguyễn Đức Đủ
Họ và tên Nguyễn Đức Đủ
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nam
Chức vụ Đảng ủy viên - Phó Hiệu trưởng
Học hàm, học vị Đại học
Trình độ Đại học sư phạm Sinh
Email nguyendu1965@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách