Thông tin chi tiết:
Huỳnh Bảo Toàn
Họ và tên Huỳnh Bảo Toàn
Ngày tháng năm sinh 13/03/1982
Giới tính Nam
Chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Hiệu trưởng
Học hàm, học vị Thạc sỹ
Trình độ Thạc sĩ Toán học
Email hbtoanag@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách