Kênh Chung trong mỗi Team là nơi mà các thành viên trò chuyện (không gian giống Zalo). Thầy cô và học sinh có thể dùng kênh này để trò chuyện, trao đổi hình ảnh, video, tệp,...

Quản lý trò chuyện trên Team

 

 

Quản lý tin nhắn riêng tư trên Team

Video hướng dẫn:

Cô Nguyễn Trần Anh Thư

Cô Nguyễn Trần Anh Thư

©2020 Cộng đồng Giáo viên sáng tạo Microsoft Việt Nam