Những người giỏi, họ học như thế nào? Họ có bí quyết gì? Thực ra những người học giỏi họ luôn có kế hoạch biết cách sắp xếp, bố trí thời gian phương pháp để thu nhận được kiến thức hiệu quả nhất. Dưới đây là những mẹo học tập được kiểm chứng là có hiệu quả với hầu hết mọi người: 

Theo Báo Hà Nội mới.