Do lộ trình tăng dần mỗi năm 3 tháng với nam và 4 tháng với nữ nên trong vài năm tới có thể xảy ra trường hợp người lao động sinh cùng năm nhưng không cùng đến tuổi nghỉ hưu. Sau năm 2028 với nam và 2031 với nữ, tất cả lao động làm việc trong điều kiện bình thường sẽ cùng nghỉ hưu theo tuổi mới.

Quốc hội vừa thông qua Bộ luật Lao động sửa đổi, bắt đầu nâng tuổi nghỉ hưu đối với người lao động từ năm 2021. Cụ thể, luật quy định tuổi nghỉ hưu của lao động nam và nữ trong điều kiện làm việc bình thường sẽ tăng lên mức lần lượt là 62 tuổi và 60 tuổi (so với mức 60 và 55 tuổi hiện hành). Việc nâng tuổi này sẽ được thực hiện theo lộ trình, bắt đầu từ năm 2021 và tăng dần 3 tháng mỗi năm đối với nam và 4 tháng mỗi năm với nữ. Như vậy từ sau năm 2028 và 2031, mức tuổi 62 và 60 nêu trên, theo thứ tự, mới chính thức được áp dụng. Tuy nhiên từ nay đến thời điểm đó, có thể xảy ra một số trường hợp mà người lao động cần chú ý.

* Lao động Nam

Do cách tính lũy kế 3 tháng mỗi năm từ nay cho đến năm 2028 nên việc xác định năm nghỉ hưu của lao động nam (làm việc trong điều kiện bình thường) có năm sinh từ 1960 đến 1966 tương đối phức tạp, cụ thể như sau:

Năm sinhTháng sinhNăm nghỉ hưu
19601-92020
10-122021
19611-9
10-122022
19621-6
7-122023
19631-3
4-122024
19641-92025
10-122026
19651-6
7-122027
19661-122028

Kể từ năm 2028 trở đi, lao động nam làm việc trong điều kiện bình thường sẽ nghỉ hưu khi đủ 62 tuổi.

Năm sinhNăm nghỉ hưuNăm sinhNăm nghỉ hưu
1967202919842046
1968203019852047
1969203119862048
1970203219872049
1971203319882050
1972203419892051
1973203519902052
1974203619912053
1975203719922054
1976203819932055
1977203919942056
1978204019952057
1979204119962058
1980204219972059
1981204319982060
1982204419992061
1983204520002062

* Lao động Nữ

Khác với lao động nam, tuổi nghỉ hưu của lao động nữ (làm việc trong điều kiện bình thường) được tính luỹ kế 4 tháng mỗi năm từ 2021 cho đến năm 2035. Nhóm lao động nữ sinh trong khoảng 1965 - 1975 có năm nghỉ hưu lần lượt như sau:

Năm sinhTháng sinhNăm nghỉ hưu
19651-82020
9-122021
19661-8
9-122022
19671-4
5-122023
19681-82024
9-122025
19691-4
5-122026
19701-82027
9-122028
19711-4
5-122029
19721-82030
9-122031
19731-4
5-122032
19741-82033
9-122034
19751-122035

Từ năm 2035 trở đi, lao động nữ làm việc trong điều kiện bình thường sẽ nghỉ hưu khi tròn 60 tuổi. 

Năm sinhNăm nghỉ hưuNăm sinhNăm nghỉ hưu
1976203619892049
1977203719902050
1978203819912051
1979203919922052
1980204019932053
1981204119942054
1982204219952055
1983204319962056
1984204419972057
1985204519982058
1986204619992059
1987204720002060
1988204820012061

Nguồn: Người Đồng Hành.