File đính kèm: KH THI Y TUONG KHKT 2019.doc

Thông tin về Cuộc thi KHKT cấp tỉnh 2018 tại đây và tham khảo các dự án tại đây.

P/s: Nếu có nhiều hơn 6 ý tưởng có chất lượng thì Trường sẽ chọn một số ý tưởng tham gia cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng cấp tỉnh. Các sản phẩm thuộc lĩnh vực tin học sẽ được tham gia cuộc thi Tin học trẻ cấp tỉnh.