Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo qua môn Ngữ văn là một trong những biện pháp tạo ra các môi trường khác nhau để học sinh được quan sát, suy nghĩ và trải  nghiệm tham gia vào các hoạt động thực tiễn.

UNESCO đã đề xướng: “Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình”. Như vậy mục đích học tập phải đáp ứng 2 yêu cầu: tiếp thu kiến thức và yêu cầu thực hành, vận dụng kiến thức để từng bước hoàn thiện nhân cách. Trong bối cảnh hịên nay, giáo dục cần phát triển toàn diện cho học sinh. Giáo viên cần vận dụng tốt các phương pháp, kỹ thuật để phát huy năng lực sáng tạo, chủ động, tính tích cực của học sinh trong mỗi tiết dạy, trong từng môn  học cụ thể. Điều đó còn giúp học sinh có thêm hứng thú, say mê với môn học.

 

Môn Ngữ văn trong nhà trường phổ thông cũng đã và đang từng bước chuyển đổi cách thức cũng như mục đích dạy học cho phù hợp. Dạy học Ngữ văn vừa giúp các em có một thế giới quan, nhân sinh quan tiến bộ, vừa có một vốn tri thức về văn hóa, văn học, ….. để có thể ứng xử, giao tiếp trong cuộc sống và học tập. Hơn thế nữa, môn Ngữ văn còn khơi dậy ở các em những xúc cảm cá nhân trong khám phá cái hay cái đẹp của tác phẩm văn chương, hình thành và rèn luyện những năng lực Ngữ văn cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu của cuộc sống của chính bản thân học sinh.

Một trong  những hình thức mang lại hiệu quả thịết thực đối với môn Ngữ văn là tổ chức họat động trải nghịêm cho học sinh. Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo qua môn Ngữ văn là một trong những biện pháp tạo ra các môi trường khác nhau để học sinh được quan sát, suy nghĩ và trải nghiệm tham gia vào các hoạt động thực tiễn. Qua đó khuyến khích, động viên và tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh tích cực nghiên cứu, khơi nguồn cho sự sáng tạo, tìm ra những giải pháp mới, những cái mới trên nền tảng vân dụng những cái đã có và những cái đã được trải nghiệm trong thực tiễn cuộc sống, biến ý tưởng thành hiện thực….. Từ đó hình thành những phẩm chất và kĩ năng sống, phát triển năng lực chủ thể của học sinh. Học từ trải nghiệm và bằng trải nghiệm mang lại hiệu quả cao, phù hợp với xu thế phát triển của giáo dục và đào tạo trong thời kì hội nhập và quốc tế hóa.

Một hoạt động trải nghiệm do một nhóm học sinh 11A2 thực hiện.

 

Học sinh lớp 11A2 và 11A7 do thầy Nguyễn Trọng Luật phụ trách giảng dạy đã vô cùng hứng thú với họat động trải nghiệm. Các em quay clip giới thịêu về làng nghề truyền thống, di tích lịch sử, dinh thờ các vị công thần…tại địa phuơng. Thông qua họat động trải nghiệm này sẽ là một bài học giúp các em sống tốt hơn, hoàn thiện và phát triển nhân cách, năng lực chủ thể.

 

Thầy Nguyễn Trọng Luật - GV tổ Ngữ Văn.