CÁC MỐC THỜI GIAN CẦN LƯU Ý KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC 2020: 

Tải bài thi mẫu Đánh giá năng lực: 3._bai_thi_mau_nam_2020-final.pdf.

Theo https://tuyensinh.uit.edu.vn/