Sáng ngày 08/3/2020 Chi bộ II long trọng tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2023.

Thực hiện Kế hoạch số 99-KH/HU ngày 13/8/2019 của Ban chấp hành Đảng bộ Huyện Chợ Mới về việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 94-KH/TU của Tỉnh ủy về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, sáng ngày 08/3/2020 Chi bộ II long trọng tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2023.

Đại biểu dự đại hội

 

Đại hội trân trọng đón tiếp đồng chí Nguyễn Trung Trực, Bí thư Đảng ủy-Hiệu trưởng của trường THPT Ung Văn Khiêm, các đại biểu khách mời là các đồng chí Đảng ủy viên và 13 đảng viên đang sinh hoạt Đảng tại Chi bộ II về dự Đại hội.

Đoàn chủ tịch

 

Ban thư ký

 

Đồng chí Nguyễn Trung Trực-Bí thư Đảng ủy phát biểu chỉ đạo.

 

Đại biểu thảo luận

 

Đại biểu bỏ phiếu bầu cử

 

Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2023

Đại hội đã nghe báo cáo chính trị do cấp ủy trình Đại hội, báo cáo kết quả tự    phê bình của cấp ủy về quá trình lãnh đạo trong nhiệm kỳ qua, thảo luận về kết quả của nhiệm kỳ 2017-2020 cũng như những phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 020-2023. Đại hội cũng đã bầu Ban Chi ủy mới gồm 03 đồng chí. Đại hội đã bầu chọn đồng chí Nguyễn Châu Giang giữ chức vụ Bí thư Chi bộ II, sẽ cùng với Ban Chi ủy khóa mới điều hành hoạt động của Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2023, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Đại hội đã biểu quyết.

Nguyễn Châu Giang – Bí thư Chi bộ II