Ngày 3/4, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) công bố đề thi tham khảo kỳ thi THPT quốc gia năm 2020.

 

1. Môn Toán: De tham khao Toan 2020.pdf

 

2. Môn Ngữ Văn: De tham khao Ngu Van 2020.pdf

 

3. Môn Tiếng Anh: De tham khao Tieng Anh 2020.pdf

 

4. KHTN: De tham khao Vat li 2020.pdf         

                De tham khao Hoa hoc 2020.pdf 

                De tham khao Sinh hoc 2020.pdf

 

5. KHXH: De tham khao Lich su 2020.pdf

                De tham khao Dia li 2020.pdf

                De tham khao GDCD 2020.pdf

Nguồn: Bộ GDĐT.