Bài giảng e-Learning The Mass Media của cô Nguyễn Châu Giang, giáo viên bộ môn Tiếng Anh của Trường THPT Ung Văn Khiêm.

Bấm vào ảnh bìa bài giảng phía dưới để bắt đầu học trực tuyến.