MÔN TOÁN

1. Ứng dụng tích phân trong hình học

 

MÔN VẬT LÝ

1. Hiện tượng quang điện 

 

 

MÔN HÓA HỌC

1. Nhôm và hợp chất của nhôm

 

 

 

MÔN SINH HỌC

1. Cá thể và quần thể sinh học

 

 

MÔN NGỮ VĂN

 

MÔN LỊCH SỬ

1.Khôi phục và phát triển kinh tế xã hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam

 

 

2. NHÂN DÂN HAI MIỀN TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ XÂM LƯỢC. NHÂN DÂN MIỀN BẮC VỪA SẢN XUẤT VỪA CHIẾN ĐẤU

 

MÔN ĐỊA LÝ

1. Tỉnh Đồng Nai

 

2. Dân cư

 

 

MÔN GDCD

1. Công dân với các quyền dân chủ

 

MÔN TIẾNG ANH