E-Learning Định dạng văn bản do thầy Lê Văn Cường, giáo viên bộ môn Tin học của Trường THPT Ung Văn Khiêm thiết kế.

Các em học sinh bấm vào bìa bài giảng để bắt đầu học tập trực tuyến.