Đề thi và đáp án môn Tiếng Anh 12, HKI năm học 2017-2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo.

  

 

 

Thầy cô và các em học sinh có thể tải file đính kèm tại đây : HDC MÔN TIẾNG ANH LỚP 12-HKI NH 2017-2018.xls