Đề thi và đáp án môn Lịch sử HKI khối 12 năm học 2016-2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Thầy cô và các em học sinh có thể tải file đính kèm tại đây : SU12.pdf