Ngày 7/5, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) công bố đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

1. Bài thi Toán: De tham khao Toan (sau nghi COVID-19).pdf

2. Bài thi Ngữ Văn: De tham khao Ngu van (sau nghi COVID-19).pdf

3. Bài thi Tiếng Anh: De tham khao Tieng Anh (sau nghi COVID-19).pdf

4. Bài thi KHTN:   De tham khao Vat li (sau nghi COVID-19).pdf

                            De tham khao Hoa (sau nghi COVID-19).pdf

                            De tham khao Sinh (sau nghi COVID-19).pdf

 

5. Bài thi KHXH:   De tham khao Su (sau nghi COVID-19).pdf

                             De tham khao Dia (sau nghi COVID-19).pdf

                             De tham khao GDCD (sau nghi COVID-19).pdf