Thông tin chi tiết:
Trương Thiện Dũng
Tổ trưởng Tổ Sử - Địa - GDCD Trương Thiện Dũng
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Đại học sư phạm Sử
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách