Thông tin chi tiết:
Nguyễn Văn Dồi
Tổ phó Tổ Toán - Tin Nguyễn Văn Dồi
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Đại học
Email doic3longkien1972@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách