Thông tin chi tiết:
Võ Thị Kim Xoàn
Giáo viên Ngữ văn Võ Thị Kim Xoàn
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Đại học
Email xoanvomy@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách