Thông tin chi tiết:
Lê Huyền Trâm
Giáo viên Ngữ văn Lê Huyền Trâm
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Đại học
Email lehuyentram1987@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách