Thông tin chi tiết:
Trương Kim Hồng Thư
Giáo viên Tiếng Anh Trương Kim Hồng Thư
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Đại học
Email thulongkien@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách