Thông tin chi tiết:
Phan Thị Ngọc Bích
Giáo viên Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Bích
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Đại học
Email minhhienngocbich@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách