Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Trúc Châu
Giáo viên Tiếng Anh Nguyễn Thị Trúc Châu
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Đại học
Email trucchau31@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách