Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Bích Vân
Giáo viên Tiếng Anh Nguyễn Thị Bích Vân
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Đại học
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách