Thông tin chi tiết:
Nguyễn Ngọc Chí
Giáo viên Tiếng Anh Nguyễn Ngọc Chí
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Đại học
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách