Thông tin chi tiết:
Phạm Thị Mộng Tuyền
Giáo viên Sinh học Phạm Thị Mộng Tuyền
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Đại học
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách