Thông tin chi tiết:
Nguyễn Võ Diễm Phượng
Giáo viên Hóa học Nguyễn Võ Diễm Phượng
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Đại học
Email bbatung@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách