Thông tin chi tiết:
Nguyễn Trung Kiên
Giáo viên Hóa học Nguyễn Trung Kiên
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Đại học
Email kienlongkien@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách