Thông tin chi tiết:
Lê Hữu Tín
Giáo viên Hóa học Lê Hữu Tín
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Đại học
Email tinc3longkien@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách