Thông tin chi tiết:
Phạm Thị Diệu Hạnh
Tổ trưởng Tổ Hóa - Sinh Phạm Thị Diệu Hạnh
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Thạc sĩ Hóa học
Mạng xã hội