Thông tin chi tiết:
Nguyễn Văn Lực
Tổ trưởng Tổ Thể dục - GDQPAN Nguyễn Văn Lực
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Đại học sư phạm TDTT
Email nvluclongkien@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách