Thông tin chi tiết:
Nguyễn Tấn Tài
Tổ trưởng Tổ Tiếng Anh Nguyễn Tấn Tài
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Đại học sư phạm Anh
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách