Thông tin chi tiết:
Lê Thanh Sơn
Họ và tên Lê Thanh Sơn
Ngày tháng năm sinh 30/12/1991
Giới tính Nam
Chức vụ Bí thư Đoàn trường
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Trình độ Thạc sĩ Chính trị
Email ltsonlongkien@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách