Thông tin chi tiết:
Lê Thanh Sơn
Bí thư Đoàn trường Lê Thanh Sơn
Ngày tháng năm sinh 30/12/1991
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Thạc sĩ Chính trị
Mạng xã hội