Thông tin chi tiết:
Bùi Ngọc Vàng
Phó Bí thư Đoàn TN - Giáo viên Địa lý Bùi Ngọc Vàng
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Đại học
Email ngocvangdia06a@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách