Thông tin chi tiết:
Nguyễn Châu Giang
Đảng ủy viên - Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Châu Giang
Ngày tháng năm sinh 20/10/1981
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Đại học
Trình độ Đại học sư phạm Anh
Email ms.chaugiang@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách