Thông tin chi tiết:
Nguyễn Châu Giang
Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Châu Giang
Ngày tháng năm sinh 20/10/1981
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Đại học sư phạm Anh
Mạng xã hội