Thông tin chi tiết:
Nguyễn Văn Thuấn
Trưởng Ban ĐD Hội CMHS Nguyễn Văn Thuấn
Giới tính Nữ
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách