Nhà trường niêm yết danh sách lớp 10 năm học 2019-2020. Các em học sin 10 hạn chế tối đa việc chuyển lớp. Nhà trường chỉ giải quyết chuyển lớp cho học sinh là anh, chị, em ruột (có photo hộ khẩu) hoặc học sinh có gia đình thuộc diện nghèo (có sổ hộ nghèo) không có xe đi học chuyển sang lớp khác để đi chung xe với bạn.