Học kỳ I năm học 2018-2019, Trường khen thưởng cho 03 học sinh có thành tích tốt nhất.

Trường THPT Ung Văn Khiêm.