Thông tin chi tiết:
Nguyễn Trung Trực
Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng - Tổ trưởng Tổ VP Nguyễn Trung Trực
Ngày tháng năm sinh 17/02/1977
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Đại học sư phạm Toán
Mạng xã hội